Chuyển tới nội dung chính

1 Nội dung

Y HỌC CÁ THỂ HÓA: TỪ PHÂN TỬ ĐẾN LÂM SÀNG
Kỹ thuật y sinh học phân tử hiện đại
Xem nội dung

Kỹ thuật y sinh học phân tử hiện đại

Y HỌC CÁ THỂ HÓA: TỪ PHÂN TỬ ĐẾN LÂM SÀNG

Thời gian: 08:30-10:45, Thứ Bảy, 13 tháng 3 năm 2021

Chi tiết nội dung chương trình