Chuyển tới nội dung chính

14 Nội dung

PHỤ SẢN: SỬ DỤNG NỘI TIẾT TRONG PHỤ KHOA
Bệnh lý không lây nhiễm
Xem nội dung

Bệnh lý không lây nhiễm

PHỤ SẢN: SỬ DỤNG NỘI TIẾT TRONG PHỤ KHOA

Thời gian: 08:30-11:30, Chủ Nhật, 14 tháng 3 năm 2021

Chương trình đào tạo Y khoa liên tục (Cấp CME)

Chuyên đề: SỬ DỤNG NỘI TIẾT TRONG PHỤ KHOA

Chi tiết nội dung chương trình

DA LIỄU: CẬP NHẬT BỆNH DA VÀ THẨM MỸ DA
Bệnh lý không lây nhiễm
Xem nội dung

Giáo viên: Nguyen Son

DA LIỄU: CẬP NHẬT BỆNH DA VÀ THẨM MỸ DA

Thời gian: 13:30-16:00, Thứ Bảy, 13 tháng 3 năm 2021

Chương trình đào tạo Y khoa liên tục (Cấp CME)

Chuyên đề: CẬP NHẬT BỆNH DA VÀ THẨM MỸ DA

Chi tiết nội dung chương trình

NỘI TỔNG QUÁT: CẬP NHẬT MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỘI KHOA TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
Bệnh lý không lây nhiễm
Xem nội dung

Bệnh lý không lây nhiễm

NỘI TỔNG QUÁT: CẬP NHẬT MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỘI KHOA TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Thời gian: 09:00-11:00, Chủ Nhật, 21 tháng 3 năm 2021
Chương trình đào tạo Y khoa liên tục (Cấp CME)

Chuyên đề: CẬP NHẬT MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỘI KHOA TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

MÔ PHÔI - GIẢI PHẪU BỆNH PHIÊN 1
Bệnh lý không lây nhiễm
Xem nội dung

Bệnh lý không lây nhiễm

MÔ PHÔI - GIẢI PHẪU BỆNH PHIÊN 1

Thời gian: 08:30-11:20, Thứ Bảy, 13 tháng 3 năm 2021

MÔ PHÔI - GIẢI PHẪU BỆNH PHIÊN 2
Bệnh lý không lây nhiễm
Xem nội dung

Bệnh lý không lây nhiễm

MÔ PHÔI - GIẢI PHẪU BỆNH PHIÊN 2

Thời gian: 13:30-16:20, Thứ Bảy, 13 tháng 3 năm 2021

Xem nội dung: KIẾN THỨC CHẨN ĐOÁN GIẢI PHẪU BỆNH HỌC ỐNG TIÊU HÓA


Chương trình đào tạo Y khoa liên tục (Cấp CME)


MÔ PHÔI - GIẢI PHẪU BỆNH PHIÊN 3
Bệnh lý không lây nhiễm
Xem nội dung

Bệnh lý không lây nhiễm

MÔ PHÔI - GIẢI PHẪU BỆNH PHIÊN 3

Thời gian: 08:30-11:20, Thứ Bảy, 20 tháng 3 năm 2021

Xem nội dung: CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHẨN ĐOÁN SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG GIẢI PHẪU BỆNH

Chương trình đào tạo Y khoa liên tục (Cấp CME)


MÔ PHÔI - GIẢI PHẪU BỆNH PHIÊN 4
Bệnh lý không lây nhiễm
Xem nội dung

Bệnh lý không lây nhiễm

MÔ PHÔI - GIẢI PHẪU BỆNH PHIÊN 4

Thời gian: 13:30-16:20, Thứ Bảy, 20 tháng 3 năm 2021

Xem nội dung: CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHẨN ĐOÁN GIẢI PHẪU BỆNH

Chương trình đào tạo Y khoa liên tục (Cấp CME)THẦN KINH: QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÁC BỆNH THẦN KINH
Bệnh lý không lây nhiễm
Xem nội dung

Bệnh lý không lây nhiễm

THẦN KINH: QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÁC BỆNH THẦN KINH

Thời gian: 13:30-16:00, Thứ Bảy, 13 tháng 3 năm 2021

Chương trình đào tạo Y khoa liên tục (Cấp CME)

Chuyên đề: QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÁC BỆNH THẦN KINH

Chi tiết nội dung chương trình

NGOẠI TỔNG QUÁT: CÁ THỂ HÓA TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ NGOẠI KHOA
Bệnh lý không lây nhiễm
Xem nội dung

Bệnh lý không lây nhiễm

NGOẠI TỔNG QUÁT: CÁ THỂ HÓA TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ NGOẠI KHOA

Thời gian: 08:30-11:00, Thứ Bảy, 13 tháng 3 năm 2021

Chương trình đào tạo Y khoa liên tục (Cấp CME)

Chuyên đề: CÁ THỂ HÓA TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ NGOẠI KHOA

Chi tiết nội dung chương trình

CHĂM SÓC GIẢM NHẸ: CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHĂM SÓC GIẢM NHẸ
Bệnh lý không lây nhiễm
Xem nội dung

Bệnh lý không lây nhiễm

CHĂM SÓC GIẢM NHẸ: CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

Thời gian: 08:30-11:00, Thứ Bảy, 20 tháng 3 năm 2021

Chương trình đào tạo Y khoa liên tục (Cấp CME)

Chuyên đề: CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

NGOẠI LỒNG NGỰC - TIM MẠCH
Bệnh lý không lây nhiễm
Xem nội dung

Bệnh lý không lây nhiễm

NGOẠI LỒNG NGỰC - TIM MẠCH

Thời gian: 08:30-11:00, Thứ Bảy, 20 tháng 3 năm 2021

Chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý Tim mạch về lồng ngực năm 2020 tại Bệnh viện Đại học Y dược và Bệnh viện Nhân dân Gia định

Chi tiết nội dung chương trình

TAI MŨI HỌNG
Bệnh lý không lây nhiễm
Xem nội dung

Bệnh lý không lây nhiễm

TAI MŨI HỌNG

Thời gian: 13:30-17:00, Thứ Bảy, 20 tháng 3 năm 2021
Chi tiết nội dung chương trình

NHI: CẬP NHẬT THẬN HỌC TRẺ EM
Bệnh lý không lây nhiễm
Xem nội dung

Bệnh lý không lây nhiễm

NHI: CẬP NHẬT THẬN HỌC TRẺ EM

Thời gian: 13:30-15:45, Thứ Bảy, 20 tháng 3 năm 2021

Chi tiết nội dung chương trình

Y TẾ CÔNG CỘNG: Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ ĐẠI DỊCH COVID 19
Bệnh lý không lây nhiễm
Xem nội dung

Bệnh lý không lây nhiễm

Y TẾ CÔNG CỘNG: Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ ĐẠI DỊCH COVID 19

Thời gian: 08:30-11:00, Chủ Nhật, 14 tháng 3 năm 2021

Chuyên đề: Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ ĐẠI DỊCH COVID 19

Chi tiết nội dung chương trình