Chuyển tới nội dung chính

2 Nội dung

NHIỄM: NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CÁC BỆNH LÍ NHIỄM TRÙNG MỚI TRỔI DẬY
Bệnh lý về nhiễm trùng
Xem nội dung

Bệnh lý về nhiễm trùng

NHIỄM: NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CÁC BỆNH LÍ NHIỄM TRÙNG MỚI TRỔI DẬY

Thời gian: 08:30-10:50, Chủ Nhật, 21 tháng 3 năm 2021

Chương trình đào tạo Y khoa liên tục (Cấp CME)

Chuyên đề: NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CÁC BỆNH LÍ NHIỄM TRÙNG MỚI TRỔI DẬY

Chi tiết nội dung chương trình

TIẾT NIỆU: TIẾN BỘ MỚI TRONG TIẾT NIỆU HỌC
Bệnh lý về nhiễm trùng
Xem nội dung

Bệnh lý về nhiễm trùng

TIẾT NIỆU: TIẾN BỘ MỚI TRONG TIẾT NIỆU HỌC

Thời gian: 08:30-10:05, Chủ Nhật, 14 tháng 3 năm 2021

Chi tiết nội dung chương trình