Chuyển tới nội dung chính

2 Nội dung

NT1 - Anh văn
Ôn thi Bác sĩ nội trú 2021
Xem nội dung

Ôn thi Bác sĩ nội trú 2021

NT1 - Anh văn

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập

Bắt đầu học từ ngày 25/10/2021

NT2 - Môn thi 2
Ôn thi Bác sĩ nội trú 2021
Xem nội dung

Ôn thi Bác sĩ nội trú 2021

NT2 - Môn thi 2

Hướng dẫn tham dự lớp học qua ZOOM

Vui lòng đọc kỹ THÔNG BÁO trước khi đăng ký ôn tập

Đề thi tổng hợp gồm: Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y sinh học di truyền.

Bắt đầu học từ ngày 25/10/2021